Telefon ile Pey Sürme Formu

Gelemediğiniz bu müzayedede sizin namınıza memnuniyetle pey süreceğiz. Bu hizmetimiz ücretsizdir.

Her mal için pey limitinizi ayrı ayrı belirtiniz. Vereceğiniz pey limiti, diğer peylerin ve rezerv fiyatın olanak sağlayacağı en ucuz fiyatla değerlendirilecektir. Çekiç fiyatına KDV, komisyon ve komisyon KDV'si ilave edilir. Aynı mal için iki veya daha fazla şahıstan aynı limitte pey sürme talimatı geldiğinde ilk talimat dikkate alınır. Limit verilmeden "Satın al" talimatları kayda alınmaz. Bu formdaki talimatların değerlendirilebilmesi için, müzayede saatinden en az 24 saat önce formun yetkililere ulaşması gerekir. ESKİDJİ, "Namevcut Pey Sürme Form"larınndaki talimatların uygulanmasındaki hata ve unutkanlıklarından sorumlu tutulamaz. Bu formla müzayedeye iştirak edenler, ESKİDJİ'nin genel müzayede şartları ile bu müzayedenin özel katılım şartlarını aynen kabul etmişlerdir.

Müzayede Bilgileri

Kişisel Bilgiler

Pey Sürülen Lot Bilgileri

Müzayede
Sıra No
Genel Bilgi TL Limit
(Komisyon ve KDV Hariç)

ESKIDJI çalışanlarını hiç bir şekilde sorumlu tutmadan yukarıda belirtilen malları, yine belirtilen limitler dahilinde benim namıma satın almanızı rica ederim.

İMZA Tarih

Formu yazdırıp imzaladıktan sonra ilgili departmana ait faksa göndermeniz gerekmektedir.

Tasfiye için 0212 652 30 15

Gayrimenkul için 0212 654 89 39

Sanat Şişli 0212 296 00 78

Oto için 0212 551 08 00

SAYFAYI YAZDIR